Ochrana osobních údajů

Prohlášení společnosti Inte čistící technika spol. s.r.o. o ochraně osobních údajů

Dovolujeme si Vás níže informovat o zpracování Vašich osobních údajů, které provádí naše společnost. Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k Vašim osobním údajům přístup, a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.

Vaše osobní údaje zpracováváme, v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro naše zaměstnance a jiné osoby, které s námi spolupracují. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018 (dále jen „Nařízení EU“) a dále zákon o zpracování osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

V následujícím textu naleznete informace o způsobu, rozsahu, účelu, právním základu i době zpracování Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoliv dotazy, žádosti či připomínky v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@inte-karcher.cz. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů naší společností naleznete též na webové stránce https://www.karcher-inte.cz v sekci "Ochrana osobních údajů", můžete se tak k němu kdykoliv v budoucnu vrátit.

Správci osobních údajů

Společnost INTE čistící technika s.r.o., IČ: 25094211, se sídlem Pobřežní 95/74, Praha 8 Karlín, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 49168,

(dále jako „společnost“)

je správcem Vašich osobních údajů. Z tohoto důvodu Vám společnost níže poskytuje bližší informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

Společnost lze kontaktovat:

a) na adrese jejího sídla: Pobřežní 95/74, Praha 8 Karlín,  PSČ 186 00;

b) na tel. čísle: +420 224 810 656;

c) na e-mail. adrese: gdpr@inte-karcher.cz.

Společnost zároveň tímto informuje, že nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. Nařízení.

Jaké o Vás jakožto správce zpracováváme údaje a v jakých situacích?

A.        Kdy zpracováváme údaje na základě Vašeho souhlasu? Na základě Vašeho výslovného souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje v následujících případech:

 

1.         Rozesílání newsletterů a jiných (ať již elektronických či listinných) obchodních sdělení, nejste-li náš zákazník

 • osobní údaje: e-mailová adresa (u elektronických obchodních sdělení), jméno a příjmení a adresa (u listinných obchodních sdělení)
 • právní titul: Váš souhlas
 • účel(y): marketing
 • Přihlásíte-li se k odběru našeho newsletteru či jiných elektronických obchodních sdělení, tak Vaše údaje zpracováváme výlučně za účelem rozesílání našich elektronických obchodních sdělení. Obdobně, přihlásíte-li se k odběru našich listinných katalogů, tak Vaše údaje zpracováváme výlučně za účelem rozesílání těchto katalogů.

 

2.         Zřízení a vedení zákaznického účtu

 • osobní údaje: jméno a příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, e-mailová adresa, platební údaje, obchodní historie
 • právní titul: Váš souhlas – účel (y): poskytování služby zákaznického účtu
 • Registrací zákaznického účtu se Vaše osobní údaje uloží do naší zákaznické databáze. K zákaznickému účtu se můžete kdykoliv přihlásit přes naši webovou stránku https://www.karcher-inte.cz v rámci svého nastavení si prohlížet své objednávky, sestavovat nákupní seznam, spravovat svá zákaznická hodnocení či odběr našich obchodních sdělení.
 • Upozorňujeme, že po úspěšném provedení registrace jsou zaregistrovaným osobám automaticky, tj. bez potřeby dalšího souhlasu, zasílána elektronická obchodní sdělení naší společnosti. V případě, že nebudete mít zájem tato sdělení dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit buď: a) zaškrtnutím příslušného políčka v sekci Mé údaje - Odběr newsletteru v rámci nastavení Vašeho zákaznického účtu; nebo b) prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu gdpr@inte-karcher.cz ; nebo c) kliknutím na internetový odkaz, který je obsažen v zaslaném obchodním sdělení a jenž slouží k tomuto účelu.

 

3.              Správa a uveřejnění zákaznického hodnocení v našem e-shopu

 • osobní údaje: e-mailová adresa, veškerá Vaše hodnocení zaslaná z této e-mailové adresy, příp. jméno a příjmení / přezdívka-právní titul: Váš souhlas
 • účel(y): ohodnocení zboží nabízeného naší společností, marketing
 • Na našem e-shopu můžete uveřejnit Vaše vlastní hodnocení výrobků nabízených naší společností. Pro vložení zákaznického hodnocení je nezbytné, abyste uvedli svou platnou e-mailovou adresu. Tato e-mailová adresa pak slouží výhradně k navázání kontaktu v případě dotazů k Vašemu hodnocení a není zveřejněna ani předána třetím osobám. Vámi vložené zákaznické hodnocení je zveřejněno buď anonymně (zadáte-li v rámci hodnocení jen svou e-mailovou adresu) nebo pod jménem/přezdívkou (zadáte-li v rámci hodnocení vedle své e-mailové adresy ještě své jméno či přezdívku).

 

4.              Uveřejnění fotografií/jmen na našem facebookovém profilu

 • osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, podobizna
 • právní titul: Váš souhlas
 • účel(y): marketing
 • Fotografie, které nám buď sami zašlete, či ty, které si sami s Vaším vědomím opatříme, můžeme uveřejnit na našem profilu na webové stránce www.facebook.com, pokud nám k tomuto udělíte svůj souhlas.

 

5.              Účast na neanonymním průzkumu

 • osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa
 • právní titul: Váš souhlas
 • účel(y): vyhodnocení průzkumu, statistické účely

 

6.              Reklamace zakoupeného zboží

 • osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa, údaje o reklamovaném zboží
 • právní titul: je plnění právní povinnosti, uložené společnosti zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • účel(y): reklamace zakoupeného zboží

 

7.              Akce na prodloužení záruky

 • osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa, údaje o zboží, platební údaje
 • právní titul: plnění smlouvy či provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
 • účel(y): zákazník se bude účastnit akce na prodloužení záruky prostřednictvím vyplnění příslušného formuláře

 

B.             Kdy zpracováváme údaje bez Vašeho souhlasu?

 

Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje v následujících případech na základě uvedených právních titulů a pro specifikované účely:

1.              Návštěva našich webových stránek

 • osobní údaje: datum a čas přístupu, URL (adresu) odkazující webové stránky, zobrazený soubor, množství odeslaných dat, typ prohlížeče a jeho verze, operační systém, IP adresa
 • právní titul: oprávněný zájem naší společnosti (spočívající v podpoře naší obchodní činnosti a v zajištění provozu našich webových stránek) - účel(y): statistické účely, geolokalizace, analýzy webu k jeho optimalizaci Váš internetový prohlížeč při Vašem přístupu na naši webovou stránku odesílá automaticky na náš server Vaše výše uvedené údaje, které jsou nezbytné pro vytvoření internetového spojení s naší webovou stránkou.
 • Naše webové stránky na Vaše zařízení, prostřednictvím kterých se na tyto naše webové stránky připojujete, ukládají v souladu s právními předpisy tzv. cookies soubory. Více info o cookies naleznete v sekci „Jak je to s tzv. cookies?“.
 • Prostřednictvím geolokalizace je na základě IP adresy technicky možné ohraničit lokalitu, kde se nachází internetový uživatel. Abyste mohli bezprostředně vidět nabídky a výrobky naší prodejny, které jste nejblíže, jsou získávány a používány údaje z Vaší IP adresy za účelem geolokalizace. Uložení IP adresy po skončení užívání se pro účely geolokalizace neprovádí.

 

2.              Plnění smlouvy uzavírané přes e-shop/webové stránky vč. vyřízení případných reklamací

 • osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, příp. fakturační adresa a IČO, příp. platební údaje, detaily Vašich objednávek (v případě dohody o poskytnutí cenové záruky)
 • právní titul: plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost, plnění právní povinnosti
 • účel(y): realizace smluvního závazku (např. koupě, dohody o poskytnutí cenové záruky atd.) včetně související obchodní a finanční komunikace (vč. pojištění obchodu)
 • Osobní údaje zpracováváme poté, co je údaje zadáte na naší webové stránce do vstupního pole nebo nám je zašlete e-mailem.

 

3.              Plnění smlouvy uzavírané v kamenné prodejně (vyjma smluv uvedených níže) vč. vyřízení případných reklamací

 • osobní údaje: jméno a příjmení, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČO, detaily Vašich nákupů (v případě dohody o poskytnutí cenové záruky)
 • právní titul: plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost, plnění právní povinnosti
 • účel(y): realizace smluvního závazku (např. koupě, dohody o poskytnutí cenové záruky atd.) včetně související obchodní a finanční komunikace (vč. pojištění obchodu)
 • Osobní údaje v souvislosti s nákupem v naší kamenné prodejně zpracováváme, jen pokud tyto údaje sdělíte našemu zaměstnanci z důvodu vystavení daňového dokladu a zaevidování tohoto dokladu do naší účetní evidence. Osobní údaje zpracováváme dále za účelem pojištění kontraktu uzavíraného s Vámi.

 

4.              Plnění smlouvy o pronájmu / výpůjčce stroje a příslušenství vč. vyřízení případných reklamací

 • osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, příp. e-mailová adresa, IČO (v případě, že je k dispozici), číslo OP případně řidičského průkazu.
 • právní titul: plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost, plnění právní povinnosti.
 • účel(y): realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace a ochrana majetku naší společnosti - Osobní údaje zpracováváme jen za účelem realizace smlouvy

 

5.              Plnění smlouvy o montážním servisu vč. vyřízení případných reklamací

 • osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, příp. fakturační adresa a IČO, příp. platební údaje
 • právní titul: plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost, plnění právní povinnosti
 • účel(y): realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace - Osobní údaje zpracováváme jen za účelem realizace smlouvy.

 

6.              Rozesílání newsletterů a jiných obchodních sdělení, jste-li náš zákazník

 • osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, (v případě založeného zákaznického účtu) ostatní údaje evidované v rámci zákaznického účtu
 • právní titul: oprávněný zájem naší společnosti (spočívající v podpoře naší podnikatelské činnosti)
 • účel(y): marketing - Jste-li náš zákazník, tak v souladu s recitálem 47 Nařízení EU můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, konkrétně za účelem rozesílání obchodních sdělení naší společnosti. Toto zpracování ukončíme, jakmile nám dáte najevo, že si tato obchodní sdělení již nepřejete dostávat. Tak můžete učinit buď: a) máte-li u naší společnosti založen zákaznický účet, tak zaškrtnutím políčka k odhlášení odběru v sekci Mé údaje › Odběr newsletteru v rámci nastavení Vašeho zákaznického účtu, k němuž se můžete přihlásit přes webovou stránku https://www.karcher-inte.cz ; nebo b) prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu gdpr@inte-karcher.cz; nebo c) kliknutím na internetový odkaz, který je obsažen v zaslaném obchodním sdělení a jenž slouží k tomuto účelu.

 

7.              Oslovení za účelem zákaznického hodnocení na webu www.heureka.cz

 • osobní údaje: e-mailová adresa - právní titul: oprávněný zájem
 • účel(y): ohodnocení zboží nabízeného naší společností či služeb našeho e-shopu
 • Vaši e-mailovou adresu budeme zpracovávat k Vašemu následnému oslovení poté, co si u nás v e-shopu zakoupíte zboží, s nabídkou ohodnotit toto zboží či služby našeho eshopu na webu www.heureka.cz

 

8.              Zpracování zpráv zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře live-chatu a/nebo callcentra

 • osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, příp. adresa, telefonní číslo či IČO - právní titul: plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost (v případě, že jste náš zákazník či se následně stanete naším zákazníkem), oprávněný zájem (v ostatních případech)
 • účel(y): komunikace se zákazníky či zájemci o námi nabízené zboží - Údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře, budeme zpracovávat výhradně za účelem Vašeho zkontaktování a odpovědi na Vaši zprávu, a to po dobu uvedenou v sekci „Jak dlouho jsou u nás Vaše osobní údaje uloženy?“.

 

9.              Součinnost s orgány veřejné moci

 • osobní údaje: různé dle konkrétního požadavku orgánu veřejné moci
 • právní titul: plnění právní povinnosti - účel(y): různé dle konkrétního požadavku orgánu veřejné

 

10.          Vedení účetnictví

 • osobní údaje: fakturační údaje (jméno a příjmení, fakturační adresa, IČ a DIČ)
 • právní titul: plnění právní povinnosti
 • účel(y): účetní evidence

 

11.          Vymáhání dlužných pohledávek vůči zákazníkům

 • osobní údaje: veškeré údaje související se smluvním závazkem mezi naší společností a našimi zákazníky v prodlení
 • právní titul: oprávněný zájem naší společnosti (spočívající v našem nároku na úhradu dlužných pohledávek)
 • účel(y): - Osobní údaje těch zákazníků, kteří se ocitnou v prodlení s úhradou našich pohledávek a kteří navzdory našim výzvám odmítají plnit řádně a včas své smluvní závazky vůči naší společnosti, zpracováváme za účelem vymožení našich dlužných pohledávek.

 

12.          Pojištění prodejů s odloženou splatností kupní ceny 

 • osobní údaje: jméno a příjmení, obchodní firma, IČO, kontaktní údaje (vč. případné kontaktní osoby), údaje o konkrétním prodeji
 • právní titul: oprávněný zájem naší společnosti (spočívající v našem nároku na pojištění našich pohledávek)
 • účel(y): sjednání pojištění, odstranění pojistných událostí
 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem sjednání pojištění prodejů, u kterých naši zákazníci žádají odložit splatnost kupní ceny, příp. za účelem odstranění pojistných událostí vzniklých v souvislosti s takovými prodeji.

 

13.          Kamerový systém

 • osobní údaje: obrazový záznam - právní titul: oprávněný zájem naší společnosti
 • účel: ochrana majetku
 • Kamerový systém se záznamem je provozován ve všech našich prodejnách a na parkovištích.

 

14.          Zákaznická linka

 • osobní údaje: údaje, které nám o sobě sdělíte, příp. údaje o objednávce, kterou se zákaznickou linku chcete řešit
 • právní titul: podle povahy Vašeho dotazu
 • účel: podpora prodeje - Zákaznickou linku lze kontaktovat jak telefonicky tak emailem příp. před webové rozhraní.

 

15.          Výběrové řízení na pracovní pozici

 • osobní údaje: titul, jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa,
 • údaje související s výkonem práce: vzdělání, pracovní zkušenosti.
 • právní titul: Právním základem pro výše uvedené zpracování je oprávněný zájem naší společnosti (spočívající ve výběru nejvhodnějšího kandidáta na volnou pracovní pozici, který provádíme v souladu s § 30 až 32 zákona č. 262/2006 sb., zákoník práce). V případě, že bychom si chtěli Váš životopis a další osobní údaje ponechat i po ukončení výběrového řízení (například z důvodu oslovení s nabídkou jiné pracovní pozice), vždy Vás požádáme o souhlas s tímto zpracováním Vašich osobních údajů.
 • účel: nábor nového zaměstnance 

Z jakých zdrojů pocházejí Vaše osobní údaje, které zpracováváme?

Vaše osobní údaje, které zpracováváme pro účely popsané v sekci „Jaké o Vás zpracováváme údaje a v jakých situacích?“, pocházejí z následujících zdrojů:

a) údaje jste nám poskytl/-a Vy např. v souvislosti s uzavřením smlouvy či v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo

b) ve vybraných odůvodněných případech údaje získáváme z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jakými jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík.

Kdo je příjemcem osobních údajů, které o Vás jakožto správci zpracováváme?

 

Vaše osobní údaje předáváme pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu následujícím kategoriím příjemců:

 

1.              Předání za účelem plnění smlouvy (doručení zboží, montáž, doprava)

Pokud to bude k provádění smlouvy s Vámi nutné, pověříme i jiné společnosti a jednotlivce plněním úkolů pro naši společnost. V rámci reklamačního řízení mohou být Vaše údaje předána na dodavatele zboží, který je povinen se k reklamaci vyjádřit. Údaje nebudou předány do třetích zemí. Pro doručení Vámi objednaného zboží mohou být Vaše údaje zpřístupněny přepravním společnostem. Pokud jste spolu s koupí požadovali i montáž, předáme Vaše údaje nutné k montáži příslušným montérům, případně výrobní společnosti. Montáž je možné si objednat výhradně na naší prodejně. V rámci objednávky montáže obdržíte informace o montérovi/výrobní společnosti, která montáž provede. Dále Vám u zboží objednaného v rámci e-shopu nabízíme možnost sledování zásilky, díky níž si můžete kdykoliv ověřit stav své zásilky. Sledování zásilky pro nás zajišťuje externí dodavatel služeb. Výše uvedení poskytovatelé služeb obdrží pouze přístup k takovým osobním informacím, které jsou nutné ke splnění příslušné činnosti. Těmto poskytovatelům služeb je zakázáno používat Vaše osobní informace k jiným účelům. Je-li to ze zákona nutné, jsou s těmito poskytovateli služeb uzavřeny dohody na ochranu Vašich osobních údajů. Obdobně, pokud si na naší prodejně objednáte zároveň dopravu Vámi zakoupeného zboží, tak příslušným dopravcům, se kterými spolupracujeme, poskytneme Vaše osobní údaje potřebné pro realizaci objednané dopravy. Naše společnost nemá v úmyslu předávat v souvislosti s výše uvedeným Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

2.              Předání za účelem realizace platby

Předáváme Vaše platební údaje v rámci realizace plateb při nákupu na našem e-shopu příslušné finanční instituci nebo příslušnému poskytovateli platebních služeb. Pokud jste se pro provedení nákupu přihlásil jako zaregistrovaný zákazník (tj. přihlášení do zákaznického účtu) a pokud budete platit on-line platební kartou, máte možnost uložit tento způsob platby i pro další nákupy (Aktivace služby „Expresní platba“) a tak urychlit své budoucí nákupy. Poskytovatel platebních služeb uloží v tomto případě údaje o Vámi zvolené platební kartě pro budoucí platby, takže nemusíte při dalším nákupu znovu zadávat číslo a typ karty, kód CVV2/CVC2 a platnost karty ani nebudete platbu kartou potvrzovat zadáním SMS od vaší banky (deaktivace 3D Secure). Službu Expresní platba můžete ve svém zákaznickém účtu kdykoliv zrušit nebo změnit v sekci Mé údaje. Naše společnost nemá v úmyslu předávat v souvislosti s výše uvedeným Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

3.              Předání poskytovatelům informačních systémů či datových úložišť

Při své obchodní činnosti využíváme několik informačních systému, které nám umožňují či usnadňují evidenci námi realizovaných obchodů, účetnictví apod. K ukládání dat z těchto systémů či jiných elektronických dat pak využíváme služeb datových uložišť. Provozovatelé uvedených systému a datových uložišť tak mají přístup k námi takto evidovaným údajům, avšak tyto osoby nejsou oprávněny s těmito údaji jinak nakládat. Je-li to ze zákona nutné, jsou s těmito osobami uzavřeny dohody na ochranu Vašich osobních údajů. Naše společnost nemá v úmyslu předávat v souvislosti s výše uvedeným Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

4.              Předání pro účely zasílání listinných reklamních materiálů

Pro zasílání listinných reklamních materiálů naší společnosti předáváme Vaše údaje externímu poskytovateli služeb, který pro nás tuto rozesílku zajišťuje. Nepředáváme Vaše údaje třetím osobám za účelem externího reklamního použití. Naše společnost nemá v úmyslu předávat v souvislosti s výše uvedeným Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5.              Předání pro účely zasílání elektronických obchodních sdělení

Elektronická obchodní sdělení zasílají naši zaměstnanci prostřednictvím softwaru od externího dodavatele software, která má jakožto jeho provozovatel přístup k údajům zpracovávaným v tomto softwaru, avšak nemá žádné oprávnění s těmito údaji jakkoliv nakládat. Naše společnost nemá v úmyslu předávat v souvislosti s výše uvedeným Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.              Předání pro účely ohodnocení internetového obchodu https://www.karcher-inte.cz

Vaši e-mailovou adresu, kterou užijete v rámci nákupu na našem e-shopu, předáváme provozovateli portálu Heureka.cz, tj. společnosti Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Praha 8 – Karlín, IČ: 02387727, za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop, dostupný na naší webové stránce https://www.karcher-inte.cz , zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů. Zasílání emailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu v našem e-shopu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese http://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezitedokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou bude naše společnost zařazena do programu Ověřeno zákazníky, ne však déle než do doby, kdy zákazník vůči nám vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz, k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

7.              Předání orgánům veřejné moci (např. na základě soudního příkazu)

Na základě nařízení příslušných orgánů veřejné moci jsme ze zákona povinni v jednotlivých případech poskytnout v rámci součinnosti informace o zpracovávaných osobních údajích, např. pokud je to nutné z důvodu trestního stíhání.

8.              Webová analýza

Abychom stále zlepšovali a optimalizovali obsah naší webové stránky a uživatelský komfort, používáme analytické technologie společnosti Google Inc. s produktem „AdWords Conversion Tracking“. V této souvislosti se shromažďují a statisticky vyhodnocují session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích návštěvníků webové stránky. Za tímto účelem se používají cookies. Session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích se nikdy nezpracovávají v personalizované podobě, ale výhradně anonymně. Částečně se analytické údaje přenášejí na server příslušné analytické služby v členském státě EU nebo mimo EU (např. do USA) a tam jsou ukládány. Informace jsou případně přenášeny k třetím osobám, pokud je to ze zákona přípustné, nebo pokud takové třetí osoby zpracovávají údaje z pověření našeho poskytovatele služeb. Ani my ani služby analýzy webu nebudou propojovat údaje o Vaší IP adrese s jinými údaji, které jsme my nebo náš poskytovatel služeb uložili.

 • Google

Google Adwords Conversion Tracking používá cookies, které umožňují analýzu užívání webové stránky. Google použije tyto informace pro vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webové stránky a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu. Užíváním této webové stránky souhlasíte s tím, aby společnost Google Inc se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA zpracovávala výše uvedeným způsobem a k výše uvedeném účelu údaje, které o Vás získá. Pokud chcete ve svém prohlížeči deaktivovat Google Analytics, můžete si stáhnout odpovídající addon zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 • Sklik/Seznam .a.s.

Rovněž naše webové stránky využívají technologii měření konverzí od služby Sklik provozované společností Seznam a.s. Toto měření konverzí nám umožňuje vyhodnocovat efektivitu marketingových investic a toto měření není spojeno s předáváním osobních údajů společnosti Seznam.a.s. Společnosti Seznam předáváme pouze označení zakoupeného zboží.

9.              Předání za účelem vymáhání našich dlužných pohledávek

Pokud se vůči nám ocitnete v prodlení s plněním Vašich smluvních povinností a nebudete reagovat na naše výzvy k jejich řádnému splnění, můžeme Vaše osobní údaje předat společnosti, která pro naši Společnost zajišťuje vymáhání dlužných pohledávek. Naše společnost nemá v úmyslu předávat v souvislosti s výše uvedeným Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

10.          Předání pojišťovně

Prodeje našeho zboží, u nichž naši zákazníci žádají odložit splatností kupní ceny, si pojišťujeme. Za tímto účelem pojišťovně můžeme předávat některé Vaše osobní údaje, to však výlučně za účelem sjednání pojištění takového prodeje, popř. za účelem odstranění pojistné události vzniklé v souvislosti s takovým prodejem. Naše společnost nemá v úmyslu předávat v souvislosti s výše uvedeným Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Co se týče tzv. sociálních pluginů, tak za účelem ochrany Vašeho soukromí při návštěvě našich webových stránek nepoužívají naše webové stránky sociální pluginy poskytovatelů sociálních sítí. Zakomponovali jsme do našich webových stránek pouze grafické odkazy na poskytovatele sociálních sítí (např. www.facebook.com ). Tím nemá Váš prohlížeč možnost vytvořit přímé spojení se serverem poskytovatelů sociálních sítí. Naše společnost však nepřebírá odpovědnost za ochranu osobních údajů a procesy stránek, na které tyto odkazy odkazují.

Jak dlouho jsou u nás Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje jsou u nás zpravidla uloženy po dobu realizace našeho vzájemného smluvního vztahu a dále pak po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv našeho nebo i Vašeho souvisejícího nároku. Pokud však Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, pak takové Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy nejdéle po tu dobu, na kterou jste nám udělili souhlas, tj. zpravidla po dobu 5 let od udělení souhlasu, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

V případech, kde nám to ukládá závazný právní předpis, archivujeme dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, po předepsanou dobu.

Záznamy z kamerového systému uchováváme 14 dní.

Záznamy ze zákaznické linky ukládáme dle obsahu telefonátu/e-mailu po dobu 3 let (u zpráv týkajících se poškozeného či neúplného zboží s ohledem na dobu promlčení s tím případně spojených nároků), po dobu 1 roku (u zpráv týkajících se zejm. chování našich zaměstnanců, požadavků k zasílání informací, vrácení zboží, (cenové) záruky, chybné platby, služeb, nových zakázek, dodání zakázek, logistiky, či po dobu 4 týdnů (u ostatních zpráv) od přijetí Vašeho požadavku.

Jaká jsou Vaše práva při zpracování Vašich osobních údajů a kde je můžete uplatnit?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči nám následující práva:

1)      Právo na přístup

Můžete nás požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Z pozice správce Vašich osobních údajů Vám poskytneme i kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů.

 

2)      Právo na opravu

Můžete nás požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

 

3)      Právo na výmaz

Můžete nás požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

 

a)       osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 

b)      odvolal/-a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

 

c)       vznesl/-a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl/-a námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

 

d)      Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 

e)      Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské Unie nebo členského státu, které se na nás jakožto správce vztahuje;

 

f)        Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 

4)      Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

 

a)       popřel/-a jste přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

 

b)      zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;

 

c)       naše společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 

d)      vznesl/-a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení EU, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

5)      Právo na přenositelnost údajů

V případech zpracování založených na souhlasu nebo smlouvě a zpracovávaných automatizovaně máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám jakožto správci poskytl/-a, a právo předat tyto údaje jinému správci a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

6)      Právo na odvolání souhlasu

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste nám udělil/-a souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu v jednotlivých případech zpracování Vašich osobních údajů naleznete více informací v sekci „Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? Pokud ano, tak jak/kde?“.

 

7)      Právo vznést námitku

Můžete vůči nám kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prováděného na základě našeho oprávněného zájmu a pro účely přímého marketingu prováděného na základě našeho oprávněného zájmu.

 

8)      Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz

Uplatnění Vašich výše uvedených práv je bezplatné, ledaže z právních předpisů vyplývá něco jiného. Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný, nebo povinný? Udělení jakéhokoliv souhlasu, specifikovaného v sekci Jaké o Vás zpracováváme údaje a v jakých situacích?, je zcela dobrovolné a svobodné. Udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů není podmínkou k získání jakéhokoliv zboží nabízeného naší společností. Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? Pokud ano, tak jak/kde? Jakýkoliv Vámi nám udělený souhlas, specifikovaný v sekci Jaké o Vás zpracováváme údaje a v jakých situacích?, můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat, a to níže uvedenými způsoby

Souhlas se zasíláním elektronických obchodních sdělení naší společnosti lze odvolat buď:

1. kliknutím na odhlašovací odkaz v doručeném obchodním sdělení; nebo

2. zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu gdpr@inte-karcher.cz

 

Souhlas se zasíláním listinných reklam naší společnosti lze odvolat buď:

 

1. zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu gdpr@inte-karcher.cz ; nebo

2. zasláním odvolání souhlasu poštou na adresu Inte čistící technika spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 95/74, PSČ 18600.

 

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s registrací a vedením zákaznického účtu lze odvolat buď:

 

1. zakliknutím políčka „Smazat zákaznický účet“ v sekci Mé údaje v nastavení zákaznického účtu, k němuž se můžete přihlásit přes webovou stránku https://www.karcher-inte.cz či

2. zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu gdpr@inte-karcher.cz

 

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s uveřejněním Vašeho zákaznického hodnocení zboží nabízeného naší společností můžete kdykoliv odvolat buď:

 

1. máte-li u nás registrován zákaznický účet, tak smazáním hodnocení v sekci Má hodnocení v rámci nastavení zákaznického účtu, k němuž se můžete přihlásit přes webovou stránku https://www.karcher-inte.cz; nebo

2. zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresut gdpr@inte-karcher.cz

 

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s uveřejněním Vaší fotografie či jiných údajů na našem profilu na webové stránce www.facebook.com

 

Lze odvolat zasláním odvoláním souhlasu buď e-mailem na e-mailovou adresu gdpr@inte-karcer.cz nebo poštou na adresu Inte čistící technika spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 95/74, PSČ 18600.

 

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s neanonymními průzkumy naší společnosti

 

Lze odvolat zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu gdpr@inte-karcher.cz  

Případné Vaše odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů však nebude mít účinky na zpracování, které proběhlo před odvoláním Vašeho souhlasu, ani na jeho zákonnost. Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděnému bez Vašeho souhlasu? Proti takovému zpracování Vašich osobních údajů máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku. Co dělá naše společnost pro bezpečnost Vašich osobních údajů? Naše webové stránky a ostatní počítačové systémy jsou zabezpečeny technickými a organizačními opatřeními proti přístupu, změnám a zpracování Vašich osobních údajů nepovolanými osobami, jakož i proti jejich ztrátě a zničení.

Se svými přístupovými údaji byste měli vždy nakládat jako s důvěrnými. I proto Vám doporučujeme zcela zavřít okno prohlížeče poté, co ukončíte prohlížení našich webových stránek. U plateb pomocí platebních karet je na základě vyžádání tzv. kontrolního čísla platební karty při objednávce použita dodatečná bezpečnostní vlastnost. Používáme technologii 3D-Secure Code. Pro bližší informace o technologii 3D - Secure Code klikněte sem. Klademe maximální důraz na bezpečnost naší platformy a intenzivně řešíme otázky datové bezpečnosti. Pokud byste nicméně narazili na možné bezpečnostní mezery, co nejrychleji nám je prosím oznamte! Na naši e-mailovou adresu info@inte-karcher.cz nám tak prosím pošlete co nejpodrobnější specifikaci příslušné slabiny, přesné URL a také vylíčení, jak jste na slabinu narazili (ideálně včetně kopie obrazovky atd.). Děkujeme Vám.

 

Jak je to s tzv. cookies?

 

Cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč trvale ukládá do počítače a které slouží k tomu, aby byla prezentace na internetu celkově uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies Váš počítač nijak nepoškodí a neobsahují žádné viry. Naše webové stránky používají takové cookies. Cookies ukládají zejména Vámi zvolené nastavení, jako například Vámi zvolenou nejbližší prodejnu, právě aktivní zákaznický účet, nákupní košík nebo nákupní seznam. Dále cookies využíváme ke statistickým účelům. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče. Upozorňujeme Vás však na to, že pokud deaktivujete instalaci cookies, nebudete případně moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

Automatizované rozhodování Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, Nařízení. Máte ještě otázky?

Pro všechny dotazy a poskytnutí informací k Vašim údajům nebo k ochraně osobních údajů ze strany společnosti Inte čistící technika spol. s r.o. je Vám k dispozici email gdpr@inte-karcher.cz.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů platné ke dni: 1.4.2019